Sort Numbers#

TypeScript#

v1 Sort Function Callback#

import { assertEquals } from "/deps.ts";
import { sortNums } from "./sortNums-v1.ts";

Deno.test("sortNums()", async (t) => {
 await t.step("should return empty array", () => {
  assertEquals(sortNums(), []);
  assertEquals(sortNums(undefined), []);
  assertEquals(sortNums(null), []);
  assertEquals(sortNums([]), []);
 });

 await t.step("should return array with the sole element", () => {
  assertEquals(sortNums([1]), [1]);
  assertEquals(sortNums([-42]), [-42]);
  assertEquals(sortNums([1 / 2]), [1 / 2]);
 });

 await t.step("should return numbers in ascending order", () => {
  assertEquals(sortNums([-3, -42, 0]), [-42, -3, 0]);
  assertEquals(sortNums([-3, 1 / 2, -42, 0]), [-42, -3, 0, 1 / 2]);
  assertEquals(sortNums([-3, -42, Infinity, 0, -Infinity]), [
   -Infinity,
   -42,
   -3,
   0,
   Infinity,
  ]);
 });
});

function sortAscending(x: number, y: number): number {
 return x - y;
}

export function sortNums(xs?: number[] | null | undefined): number[] {
 if (xs === undefined || xs === null) return [];

 return xs.sort(sortAscending);
}